Artikel 1: Algemeen
1.1. Definities:
a- ESMYER: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een eenpersoonszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant als ESMYER onder nummer 58992294, gevestigd aan de Oranjetip 19, 5345 HZ, Oss.
b- opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ESMYER een overeenkomst sluit.
c – overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW tussen de opdrachtgever en ESMYER.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn met van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met ESMYER. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Een overeenkomst met ESMYER komt eerst tot stand wanneer de opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn door beide partijen is ondertekend. Afspraken gemaakt per e-mail met welke inhoud dan ook, worden niet als bindend beschouwd.
2.2. Bij het aangaan van een overeenkomst met ESMYER in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1. ESMYER zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ESMYER het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3. ESMYER zal, overeenkomstig de verstrekte opdracht, plannen ten behoeve van interieur design opstellen en advies geven omtrent interieur design. ESMYER kan bestempeld worden als een projectleider en zal naast plannen en advies geen andere diensten en/of producten leveren.
3.4. Genoemde termijnen aan de zijde van ESMYER dienen beschouwd te worden als richtlijn, deze termijnen zijn niet bindend, daar ESMYER afhankelijk is van derden.
3.5. Door ESMYER gemaakte tekeningen worden opgesteld aan de hand van aanwijzingen van de opdrachtgever. De maatvoering in deze tekeningen dient zodoende te allen tijde als indicatief gezien te worden.
3.6. ESMYER houdt zich niet bezig met bouwtekeningen en/of bouwtechnische aspecten. Aan uitspraken hierover kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. 
3.7. Voor een goede uitvoering van de opdracht kan het noodzakelijk zijn dat ESMYER de opdrachtgever middellijk vertegenwoordigt. De opdrachtgever gaat door ondertekening van de opdrachtbevestiging akkoord met deze mogelijkheid tot middellijke vertegenwoordiging.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
4.2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ESMYER zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ESMYER de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
4.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ESMYER daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave konden worden berekend, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5: Prijzen

5.1. Alle genoemde prijzen in de offertes van ESMYER worden weergegeven in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten, tenzij anders aangegeven.
5.2. Alle genoemde prijzen in een offerte/opdrachtbevestiging van ESMYER zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstig te leveren diensten.
5.3. ESMYER behoudt zich het recht voor te allen tijde de tarieven aan te passen.
5.4. Mondelinge of per mail gemaakte afspraken en bedingen binden eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6: Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden in 14 dagen na factuurdatum, op een door ESMYER op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot innig te komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Personal shopping

7.1. Er is sprake van personal shopping wanneer ESMYER de voorgestelde producten aanschaft voor de opdrachtgever.
7.2. Met het tekenen van de “opdrachtbevestiging personal shopper” geeft de opdrachtgever akkoord op het uitvoeren van deze dienst.
7.3. De getekende “opdrachtbevestiging personal shopper” dient voor aanschaf van de producten in het bezit te zijn van zowel opdrachtgever als ESMYER.
7.4. Levertijden en prijzen die aangegeven zijn in de “opdrachtbevestiging personal shopper” zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
7.5. Voor aanschaf van de producten wordt een aanbetaling gevraagd van 75% van de waarde van alle producten.
7.6. Na levering volgt een eindafrekening. Mochten prijzen afwijken van de indicatie prijzen in de “personal shopping list” dan komt dit ten gunste of ten laste van de opdrachtgever.
7.7. ESMYER onderhoudt het contact met de leverancier van de producten. Levertijden worden door Esmyer Design bewaakt.
7.8. Het levermoment van de producten wordt in overleg met de opdrachtgever overeen gekomen. Indien anders overeen gekomen is ESMYER niet aanwezig op het moment van levering van de producten.

Artikel 8: Eigendomsrecht, gebruik & licentie

8.1. In het kader van de geleverde diensten van ESMYER blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van ESMYER, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van ESMYER openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.3. ESMYER heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s van de projecten te gebruiken voor publiciteit of promotie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ESMYER aangeeft dat deze noodzakelijk nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan ESMYER worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is ESMYER niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
9.2. ESMYER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ESMYER is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3. ESMYER is niet aansprakelijk voor schade, welke soort dan ook, voortvloeiende uit/gerelateerd aan de overeenkomst.
9.4. ESMYER is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
9.5. Indien ESMYER desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.Artikel 10: Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar ESMYER geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2. Indien ESMYER bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Klachtenregeling

11.1. Klachten dienen 30 dagen na ontvangst van het geleverde per brief of per mail kenbaar te zijn gemaakt aan ESMYER.
11.2. Indien een klacht gegrond is, zal ESMYER de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeen gekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factoor door ESMYER worden aangepast tot een lager bedrag.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en ESMYER.
12.2. Op alle offertes en overeenkomsten gesloten met ESMYER alsmede alle mogelijke geschillen welke hieruit voortvloeien, is het Nederlands recht, met uitsluiting van alle andere rechtsstelsels, van toepassing.
12.3. Bij geschilbeslechting voortvloeiende uit de overeenkomst, is de Nederlandse rechter bevoegd.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1. ESMYER is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
13.2. ESMYER behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet akkoord mee te gaan.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Share, like, tweet & pin

Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram

Hulp nodig?

Keuzestress? Of gewoon op zoek naar interieuradvies of een ontwerp voor je woning of bedrijfsruimte? Kijk dan eens op www.esmyer.com of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

© 2015 - 2019 ESMYER | design uit Oss | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.